2016/2017
Lëtzebuerg-Rallye vum C4 & Heehotel Toodlermillen
De Cycle 4 zu Miersch am Verkéiersgaard
De Cycle 4.2. zu Uewermaartel an der Leekoll
Schoulsportdag 2017
Journée française zu Kéiber
Sea Sheperd zu Gréiwels
De Kleeschen an de Schoulen
De Cycle 1 an de Gromperen