2022/2023
De Cycle 2 zu Dikrech
De Cycle 2 zu Lëlz
De Cycle 3 zu Lëllgen am Park Sënnesräich
De Cycle 4.2. an der Stad
Lëtzebuerg-Rallye vum Cycle 4
Schoulsportdag 2023 zu Bëschrued
De Cycle 4.2. am Mëllerdall
De Cycle 4 keeft um Areler Maart Geméis a kacht eng Geméiszopp
De Cycle 4 zu Housen am Verkéiersgaard
De Cycle 4 am ALR zu Réiden
De Kleeschen an der Schoul zu Gréiwels
D'Schoulkanner planzen Hecken (Dag vum Bam)